Exclusive Sun Invest - Florida Sunshine Properties - Sun Golf Estates

zoek een pand

Uw Eigen Droom villa bouwen in Spanje

Uw Eigen Droom villa bouwen in Spanje

Uw Eigen Droom villa bouwen in Spanje 

Exclusive sun invest heeft alles in huis wat u nodig heeft om succes vol uw woning te laten bouwen in Spanje , Meer dan 30 Jaar ervaring in Spaanse gebouwen. wie werken voornamelijk aan de Coste Blanca Noord met zeer bekwame Architecten  en erkende aannemers .

WIJ ZORGEN ER VOOR DAT UW DROOM GEEN NACHTMERRIE WORD 

We beschikken aan een ruim aanbod zeer mooi gelegen grondstukken al dan niet met een geweldig zee zicht . Denia , Javea , Moreira, Altea  en Calpe .

 

Project begeleiding, bouwbegeleiding of bouwmanagement

Bouwen in een vreemd land zonder je permanente aanwezigheid kan heel wat mensen, die de droom koesteren om  een mooie woning onder de zon te laten bouwen, zeker afschrikken omwille van het niet beheersen van de locale taal, de wetgeving, de plaatselijk geldende bouwnormen, de wijze van bouwen en andere belangrijke aspecten die inherent zijn aan het hele proces.

Het is dus een ver van mijn bed show gezien je niet zelf steeds ter plaatse kan zijn, met het onvermijdelijke gevoel van onzekerheid en onmacht .

Hier is je ter plaatse gevestigde persoonlijke project- en bouwmanager de oplossing.

De bouwmanager is ter plaatse de officiële vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Hij treedt op als begeleider van de bouwheer, controleert de uitvoering van de werken, communicatiepersoon voor besprekingen met architect, technische architect en aannemer in opdracht van de opdrachtgever.

Met zijn technische kennis, expertise en ervaring brengt hij ook ideën aan bij het uitwerken van het design, inplanting en oriëntatie van de woning op het bouwkavel, suggesties bij het kiezen van de materialen en de controle op de uitvoering.

Heel belangrijk is dat er een goed gevoel is en er een sterke vertrouwensrelatie moet ontstaan bij het selecteren van de persoon waar je gedurende een vrij lange termijn in volle vertrouwen en met een perfecte communicatie gaat mee samenwerken.

De verschillende fazes van deze begeleiding zijn:

Faze 1

Het begeleiden bij het opzoeken van het geschikte bouwkavel in de gewenste regio volgens de wensen en criteria van de opdrachtgever en het begeleiden bij het bezoeken en evalueren van de geselecteerde aanbiedingen.

Fase 2

Begeleiding bij keuze van advocaat voor het uitvoeren van de “due diligence” van de aankoop van de grond en of grond plus project van aannemer.

Opstellen van de contracten en afspraken voor de timing uitvoering van de bouw en afspraken van betalingschema van de verschillende uitgevoerde fases en garanties.

Volledige controle van documenten, eigendomstitels, bouwvergunningen, documenten einde werken, declaratie van nieuwbouw, bewoonbaarheid attest, notariële aktes, bemiddeling bij contracteren van diensten en aansluitingen water, elektriciteit en andere, bestendige opdrachten, aanvraag N.I.E. nummers, inschrijving bij gemeente en belastingen, opvolging jaarlijkse belastingaangifte, opvolging jaarlijks te voldoene grondbelasting en andere verplichtingen.

Fase 3

Het begeleiden bij het selecteren van architect en gezamenlijk uitwerken van de bouwplannen zoals concept en indeling, design en materiaalkeuzes. Opeenvolgende besprekingen van het ontwerp met aanbreng van suggesties door de opdrachtgever bij de opeenvolgende bijgestuurde uitwerking van indeling en alle inherente items.

Het begeleiden bij de aanvraag van offertes en de bestudering en evaluatie ervan. Het bespreken en optimaliseren van het lastenboek. Begeleiding bij de selectie en aanduiden van de aannemer. Het opstellen in samenspraak met architect, technisch architect en aannemer van een bouwplanning die gehanteerd zal worden als leidraad voor de controle van de timing van de uitvoering en bepaling van de verschillende fazes van het bouwproces en de te voorziene timing voor de betalingen van deze opeenvolgende fazes mits aflevering van het certificaat van uitgevoerde werken van de architect en technisch architect.

Faze 4

De volledige opvolging van het bouwproces van aanvang tot oplevering.

Regelmatige werfbezoeken met frequentie van minimaal 2 bezoeken per week en aanwezigheid bij aanvang van de belangrijke fazes van de verschillende bouw fazes.

Bezorgen van informatie over de gang van zaken aan de opdrachtgever met fotomateriaal en verslagen van bevindingen en commentaren en eventuele punten ter bespreking gedurende het bouwproces.

Controle van de verschillende fazes en timing van uitvoering volgens planning. Toezicht op conformiteit gebruikte materialen volgens lastenboek en kwaliteit van uitvoering.

Werfvergaderingen met architect, technisch architect, werfleider, leveranciers en installateurs.

Begeleiding van de opdrachtgever bij de periodieke bezoeken aan het project, begeleiding bij het bezoeken van materialen handel, keukenbouwer, sanitair en zo meer voor het uitzoeken en bepalen van de keuze van materialen voor de uitvoering naar keuze van de opdrachtgever.

Begeleiding bij bepalen van extra werken en evaluatie offertes.

Begeleiding bij de finale oplevering en notariële akte van totaalproject.

Na verkoop begeleiding.

Wat kost het

Een goede bouwbegeleiding bespaart kosten, tijd en onprettige verrassingen en heeft als doel de opdrachtgever de garanties te geven voor een vlotte en zorgeloze realisatie van het beoogde project tot volledige voldoening.

De kost van de begeleiding wordt per project berekend aan de hand van de gewenste begeleiding en de verschillende fases en de omvang van het project .

Fase (1) zoeken en selecteren bouwkavel.

Fase (2) begeleiding bij juridisch en stedenbouwkundig onderzoek en doorlichting aannemer plus opstelling van contracten met advocaat.

Fase (3) begeleiden bij uitwerken project met architect.

Fase (4) opvolging en begeleiding bij uitvoering van het project.

De bouwbegeleiding wordt besproken en afgerond met een contractuele overeenkomst tussen bouwbegeleider en opdrachtgever.

Waarom de provincie Alicante